Заповіт – це документ, у якому відображується остання передсмертна воля заповідача. За загальним правилом, заповіт є одностороннім правочином, має бути нотаріально посвідчений та внесений до Єдиного реєстру заповітів і спадкових справ.

У деяких випадках заповіти можуть бути посвідчені не нотаріусами, а іншими особами. Якщо у населеному сільському пункті немає нотаріусів, то заповіт може бути посвідчений уповноваженою посадовою особою сільської ради. Головний лікар медичного закладу, командир військової частини та деякі інші особи мають право посвідчувати заповіти у визначених законом випадках.

Цивільний Кодекс України визначає, що у разі порушення вимог щодо посвідчення заповіту, такий заповіт є нікчемним.

Проте, відповідно до частини 2 статті 219 Цивільного кодексу України, суд може визнати непосвідчений нотаріально заповіт дійсним, якщо буде встановлено, що він відповідав справжній волі особи, яка його вчинила, а нотаріальному посвідченню правочину перешкоджала обставина, яка не залежала від її волі.

Що необхідно зробити, аби непосвідчений нотаріально заповіт був визнаний судом дійсним?

По-перше, заповіт має бути складений правильно. Для складання заповіту випадку варто залучити юриста, який перелічить всі його можливі положення, зокрема - заповідання права на проживання у житлі особам, які не є спадкоємцями тощо.

По-друге, варто його підписати, зокрема електронним цифровим підписом (наприклад, через ДІЮ, приват24 тощо).

По-третє, доцільно передати цей файл зацікавленим особами на вільну територію – такою особою може бути спадкоємець, адвокат, нотаріус тощо.

По-четверте, доцільно записати відеозвернення, в якому озвучити заповіт, пояснити чому заповіт саме такий, а не інакший, пояснити, що на вас ніхто не чинить тиску, і у заповіті зазначено саме те, що ви хочете.

По-п’яте, гарно було б, щоб у цьому відео було записано декілька свідків, які могли б підтвердити всі обставини потім у суді.

Безумовно, цей механізм може спрацювати лише у тому випадку, якщо у вашому населеному пункті дійсно немає нотаріусів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, які могли б посвідчити ваш заповіт. Запропонований порядок є крайнім випадком, і його доцільно застосовувати тоді, коли ви хочете розпорядитися своїм майном інакше, ніж передбачено спадкуванням за законом. Тобто, якщо ви хочете усунути від спадкування першу чергу за законом – то складання заповіту вам необхідне, як і в інших випадках.

_________

Форма Заповіту

ЗАПОВІТ

Назва населеного пункту, адреса, день, місяць, рік складання, години та хвилини

Я, Прізвище, ім’я, по батькові заповідача, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса прописки та проживання, на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження:

Спадкоємцю Прізвище, ім’я, по батькові заповідаю___________________________

Спадкоємцю Прізвище, ім’я, по батькові заповідаю ____________________________

Цей заповіт складений в умовах відсутності нотаріусів та посадових осіб, які могли б посвідчити його. Відсутність нотаріального посвідчення пов’язана із веденням бойових дій у населеному пункті/окупацією тощо…. (написати конкретні обставини).

Свідками підписання заповіту стали Прізвище, ім’я, по батькові (паспорт, адреса проживання, номер телефону).

Дата підписання                                                                            Підпис заповідача     

Підписи свідків

Виправити прикру ситуацію втрати паспорта чи закордонного паспорта, шляхом оформлення нового документа, можливо.

Щодо органів та установ, які надають послуги з оформлення та видачі вищезгаданих документів, то цей перелік незмінний. Відтак для реалізації цих процедур можна звернутися до: центрів надання адміністративних послуг; державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремлених підрозділів; територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС.

Принагідно зауважити, що наразі в Україні є дві форми паспорта громадянина України: ID-картка та зразка 1994 року у формі книжечки. Вищевказане впливає на те, які документи слід подавати у випадку оформлення паспорта.

У випадку оформлення паспорта у формі картки необхідні такі документи:

 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи).
 • Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера).
 • Довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідка про зняте місце проживання (за наявності).
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу (у разі подання заяви-анкети законним представником).
 • Документ, що підтверджує реєстрацію/розірвання шлюбу (за наявності).
 • Документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності).
 • Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита.
 • Письмова заява (довільної форми) (у разі необхідності написання прізвища або / та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах).
 • Посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб).
 • Свідоцтва про народження дітей (за наявності).

Натомість у випадку оформлення паспорта у формі книжечки необхідно також надати такі документи (на додачу до вищевказаних): письмова заява про втрату паспорта зразка 1994 року у формі книжечки (зразок заяви встановлено Міністерством внутрішніх справ), рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи).

Що стосується закордонного паспорта, то законодавством також визначено перелік документів, необхідних для його оформлення:

 • Додаткові документи (для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном).
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником).
 • Документ, що підтверджує статус дитини-сироти, дитини, позбавленій батьківського піклування, що не досягла шістнадцятирічного віку.
 • Документи, що підтверджують викладені у заяві факти (у разі оформлення паспорта громадянина України у строк до трьох робочих днів у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном).
 • Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати.
 • Заява про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою (у довільній формі).
 • Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні).
 • Письмова заява (довільної форми) (у разі необхідності написання прізвища або / та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах).
 • Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку).

Водночас може виникнути справедливе запитання щодо можливості оформлення закордонного паспорта, якщо його втрата припала на період Вашого перебування за кордоном. За таких умов, належить звертатись за відповідною послугою до закордонної дипломатичної установи України за кордоном.

Рекомендації для громадян: варто пам’ятати про можливість застосування цифрового єДокумента в разі необхідності посвідчити особу.

Попри дію особливого правового режиму на території нашої держави, отримати відповідні послуги можливо.

Як відомо, для оформлення відповідних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України можна звернутися до:

 • центрів надання адміністративних послуг;
 • державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремлених підрозділів;
 • територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС.

Водночас варто звернути увагу на те, що не всі державні органи та установи відновили роботу у штатному режимі. Наразі, зокрема, Центри надання адміністративних послуг працюють у таких регіонах: м. Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області.

З переліком документів, необхідних для оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, можна ознайомитись за посиланням: https://kyivcnap.gov.ua/AdminServices/List?categoryId=e9c831ae-95c9-4d2e-877f-b5d074c1764a.

Рекомендації для громадян: перед вибором та звернення до конкретної установи варто уточнити графік роботи, а також можливість надання установою відповідної послуги.

Рекомендації для ЦНАПів: чітко дотримуватись вимог законодавства щодо надання послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон в умовах воєнного стану. Перелік документів, які мають надаватись особою для оформлення вищевказаного  є вичерпним.

Рекомендації для Уряду: систематизувати підхід щодо надання уповноваженими органами адміністративних послуг в умовах воєнного стану на територіях, що не є тимчасово окупованими. Також розробити методичні рекомендації/роз’яснення для співробітників цих органів щодо надання послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Очевидно, що питання строку дії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України актуалізується й у період воєнного стану також. Ординарні умови життя обумовлювали б єдиний можливий шлях вирішення ситуації, коли закінчився строк дії відповідного документа. Останній полягав би у звернення до уповноважених органів задля оформлення та видачі нового. Водночас війна вносить свої корективи.

Відтак на період дії воєнного стану в Україні для посвідчення особи та підтвердження громадянства України можна пред’являти документ, термін дії якого закінчився, або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка. Зважаючи на вищевказане, особа може користуватись паспортом громадянина України (в т. ч. у вигляді ID-картки) (надалі – «Паспорт») навіть у випадку закінчення терміну дії такого документа.

Також не варто забувати про те, що у мобільному застосунку «Дія» наявний цифровий єДокумент. Останній посвідчує особу в період дії воєнного стану. В єДокументі міститься інформація з паспорта громадянина України та/або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, та/або у водійському посвідченні. Відтак такий цифровий документ акумулює всі ідентифікуючі відомості про особу.

Натомість щодо паспортів громадян України для виїзду за кордон (надалі – «Закордонний паспорт») встановлено певні особливості, адже термін дії цього документу не зупинено. Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон» від 28.02.2022 № 170 із 1 березня 2022 року можливе продовження терміну дії паспортів громадян України для виїзду за кордон на п’ять років.

Вищевказаним нормативно-правовим актом також затверджено Порядок внесення до закордонного паспорта відомостей про продовження строку дії документа.

Відповідно до вимог порядку, затвердженого постановою КМУ від 7 травня 2014 р. № 152 паспорт для виїзду за кордон отримує заявник (той з батьків, хто подавав заяву-анкету).

 

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, ЗА УМОВИ ПРИСУТНОСТІ ОСОБИ, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.

Наразі територіальні підрозділи ДМС здійснюють (повинні здійснювати) оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України зразка 1994 року по досягненню 25-ти і 45-річного віку. Адже відмова у прийнятті заяв на надання вказаних адміністративних послуг є необґрунтованою, якщо технічні умови у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС в умовах воєнного стану дозволяють це робити.

Крім того, ДМС поінформувала Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Службу безпеки України, Національну поліцію України, Національну гвардію України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Державну митну служба України, також ГУДМС, УДМС в областях, ЦМУ ДМС у місті Києві та Київській області про те, що громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які знаходяться на території України на законних підставах, на період воєнного стану повинні мати при собі документи, що посвідчують їх особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус (лист від 01.03.2022 № 6-3000/1-22).

Зокрема, такими документами для громадян України є паспорт громадянина України у формі ID-картки або книжечки, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Для іноземців та осіб без громадянства – це посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця та посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

Усі зазначені документи мають певний строк дії. Однак ми розуміємо, що на період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежено можливість обміну документів, які посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус, або вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25-ти і 45-річного віку. Відтак, було запропоновано, що до відповідного нормативного врегулювання або відновлення роботи ДМС у повному обсязі, під час перевірки документів для посвідчення особи, підтвердження громадянства України чи спеціального статусу, вказані особи можуть пред’являти документ, строк дії якого закінчився, або документ, до якого своєчасно не вклеєно фотокартку, ЯК ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ. Це передбачено вимогами Порядку перевірки документів у осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456.

Зазначені документи у період запровадженого в Україні воєнного стану є такими, що дійсно посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та є чинними на території України в частині щодо посвідчення особи, підтвердження громадянства України чи її спеціального статусу.

Так, це можливо. Для цього людині необхідно звернутися до територіального підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання та подати письмову заяву, у якій зазначити наступну інформацію:

 • дані особи, на ім’я якої оформлюється паспорт (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);
 • назва територіального органу/територіального підрозділу ДМС/ЦНАП/ДП «Документ», куди подавалися документи;
 • обставини, через які виникла необхідність переключити заяву-анкету та здійснити видачу виготовленого паспорта у іншому територіальному підрозділі ДМС).

Відтак, розгляд заяви-анкети про оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон буде переключено на той підрозділ, який зазначено у заяві. А в подальшому туди ж буде здійснено доставку виготовленого паспортного документа.

В умовах воєнного стану, введеного на території України у зв’язку з російською агресією, ситуація з логістикою доставки паспортних документів не є сталою і часто змінюється. Тому ми радимо кожному громадянину, який звертається до нас з такою проблемою, з’ясовувати свій конкретний випадок безпосередньо у працівників ДМС у тому територіальному підрозділі, який цікавить людину.

Для цього ми відновили роботу телефонних «гарячих ліній» у тих територіальних органах та територіальних підрозділах ДМС, які знаходяться в безпечних регіонах, де не ведуться активні бойові дії (детальніше тут: https://www.facebook.com/dmsu.gov.ua/posts/618490686182244).

Крім того, відновлено роботу телефонів «гарячої лінії» апарату ДМС, на які можна звернутися з питаннями щодо надання адміністративних послуг та перевірки стану оформлення документів (детальніше тут: https://www.facebook.com/dmsu.gov.ua/posts/618672986164014).

Застереження!

Цей сайт має виключно інформаційно-просвітницький та рекомендаційний характер для населення і не є повноцінною юридичною допомогою. Асоціація правників України, її консультанти та волонтери не несуть відповідальності за надані рекомендації та правову оцінку ситуації.

Звертаючись на «Гарячу лінію правової допомоги Асоціації правників України», Ви автоматично і однозначно погоджуєтесь, що ознайомились з даною інформацією і не матимете жодних претензій до АПУ, її консультантів і волонтерів.

Повноцінна правова допомога надається адвокатурою України у порядку, визначеному законом. У разі необхідності отримання такої допомоги, просимо звертатись до адвокатів, які продовжують працювати у Вашому регіоні.

Запитайте наших юристів

Консультуємо з питань війни та її наслідків