Якщо внутрішньо-переміщена особа, її батьки, її чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені, мають у власності придатну для проживання житлову нерухомість, яка розташована поза межами тимчасово окупованої території України.

Якщо внутрішньо-переміщена особа отримує передбачені законодавством України бюджетні виплати для покриття витрат на проживання.

В інших випадках кожна працююча внутрішньо-переміщена особа має право скористатися податковою пільгою.

Відповідь підготовлена адвокатом Семеном Яценком

Якщо внутрішньо-переміщена особа уклала договір найму житла, то вона має право виключити цю суму орендних платежів із свого оподатковуваного річного доходу – це називається правом на податкову знижку, і передбачено статтями 14.1.170 та 166 Податкового кодексу України.

Після набуття статусу внутрішньо-переміщеної особи, така особа повинна попіклуватися про зберігання документів щодо оренди житла. До таких документів належать: договір оренди житла, банківські квитанції про оплату орендної плати (письмові розписки власника житла тощо). Вартість отриманих комунальних послуг до таких витрат не відноситься. Після завершення 2022-го податкового року така внутрішньо-переміщена особа має задекларувати ці витрати та надати податковому органу копії згаданих документів.

У 2023 році така внутрішньо-переміщена особа має повідомити свого роботодавця про те, що одержала податкову пільгу. Після цього роботодавець зменшує суму податків, які утримуються із заробітної плати такої внутрішньо-переміщеної особи.

Максимальна сума податкової знижки у зв’язку із орендою житла, на яку матиме право внутрішньо-переміщена особа за результатами 2022-го року становитиме 195 000 гривень (стаття 166.3.9 Податкового кодексу України).

Відповідь підготовлена адвокатом Семеном Яценком

Хто має право на отримання компенсації

Право на компенсацію витрат на оплату за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб* мають роботодавці, які працевлаштували таких осіб під час воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", зокрема тих працівників, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування.

*Особа, яка після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану перемістилася з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми "єПідтримка", затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204, та отримала довідку внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб".

Увага! Не мають право на компенсацію роботодавців, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Умови призначення компенсації

Компенсація призначається за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, при дотриманні наступних умов:

 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
 • подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік;
 • особа з числа внутрішньо переміщених осіб може бути працевлаштована на визначених умовах один раз;

Розмір компенсації

Компенсація витрат роботодавцеві надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Строки призначення та виплати компенсації

Компенсація витрат призначається на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення, щомісячно. При цьому загальна тривалість надання такої виплати не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.

Куди звертатись

Заява про призначення компенсації подається не раніше, ніж через п'ять календарних днів після працевлаштування особи роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця в:

1) в електронній формі - через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія);

2) в паперовій формі - особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості (пункт 4 Порядку).

Для подання заяви через Портал Дія роботодавцю необхідно створити електронний кабінет користувача на Порталі Дія, пройти електронну ідентифікацію, вказати всю необхідну та достовірну інформацію, яка вимагається та надати розрахунковий рахунок.

Формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих через Портал Дія з інших електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної взаємодії.

Перелік необхідних документів

До заяви, поданої роботодавцем до центру зайнятості в паперовій формі або на електронну адресу, додаються:

 • копія наказу про працевлаштування особи або документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 Порядку;
 • відомості про працівників, які є застрахованими особами;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (пункт 5 Порядку).

Строки прийняття рішення

Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця та надсилається протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви, крім подання заяви через Портал Дія.

У випадку подання заяви через Портал Дія роботодавцю автоматично засобами Порталу Дія надходить повідомлення про результати обробки інформації для отримання компенсації витрат.

Підстави для відмови

Роботодавцеві може бути відмовлено у призначенні компенсації за таких умов:

 • невідповідності роботодавця вимогам, які необхідні для отримання цієї компенсації;
 • невідповідності особи критеріям, зазначеним у порядку надання компенсації;
 • підтвердження регіональним центром зайнятості за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам Порядку, встановленого за результатами верифікації, здійсненої Міністерством фінансів України (пункт 9 Порядку).

Строк та порядок виплати компенсації

Перерахування коштів за перший місяць роботи працівника здійснюється протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення щодо надання компенсації витрат або отримання відомостей з Реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат через Портал Дія та протягом цього ж строку за другий місяць, у випадку надходження повідомлення про підтвердження продовження зайнятості внутрішньо переміщеної особи.

Припинення виплати компенсації витрат здійснюється у таких випадках:

 • закінчення строку призначення компенсації;
 • відсутність повідомлення роботодавця про підтвердження продовження зайнятості внутрішньо переміщеної особи, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат (для виплати компенсації за другий місяць);
 • припинення трудових відносин;
 • подання недостовірних документів і відомостей, що є підставою для надання компенсації витрат або їх нецільове використання.

Підстави повернення отриманих коштів

Роботодавець зобов’язаний повернути суму компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості добровільно чи на підставі рішення суду з наступних підстав:

 • у разі припинення трудових відносин (в даному випадку до завершення строку виплати компенсації витрат, роботодавець протягом п’яти робочих днів з дня такого припинення зобов’язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості. Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат (6500 гривень) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць);
 • у разі подання недостовірних документів та відомостей, що стали підставою для призначення компенсмації або нецільового використання роботодавцем отриманих коштів.

Від держави. Внутрішньо переміщеним особам виплачують по 2 тис. гривень на дорослого та по 3 тис. – на дітей та осіб з інвалідністю. Гроші надають громадянам, які перемістилися із зон, де ведуться активні бойові дії чи окупації, а також тим, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання через війну.

Від міжнародних організацій. Платформа єДопомога надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій: https://aid.edopomoga.gov.ua/

Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

Рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації. Пріоритетними є найнезахищені верстви населення, що мають соціальні статуси такі як: особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, що постраждали від війни.

Для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа заповнює заяву, яка формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (далі — Портал Дія).

У заяві зазначається:

 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • дата народження;
 • відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;
 • адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;
 • номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги «єПідтримка» або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;
 • наявність статусу особи з інвалідністю;
 • відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою (Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків).

Заява про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам може бути також подана до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за призначенням допомоги.

Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводження законного представника, може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.

Список внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги на проживання формується Мінцифри на підставі поданих заяв після перевірки інформації та надається державному підприємству «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики» один раз на день не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після дня подання заяви внутрішньо переміщеною особою.

 

На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україн» перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка».

З 13 березня 2022 року внесено зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік ВПО (постанова КМУ № 269).

За довідкою про взяття на облік, ВПО може звернутись не лише до органів соціального захисту населення РДА та міст обласного значення, а й до уповноваженої особи громади, ЦНАПу, а згодом – просто подати заяву через Портал Дія.

Уповноважена особа територіальної громади/ЦНАПу після реєстрації заяви формує електронну справу з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

 

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) – це люди, які залишили свої домівки, рятуючись від небезпеки, але не перетнули міжнародний кордон, а залишились на території рідної країни. ВПО перебувають під законним захистом свого уряду. Вони зберігають усі права та захист згідно з міжнародним законодавством з прав людини.

Застереження!

Цей сайт має виключно інформаційно-просвітницький та рекомендаційний характер для населення і не є повноцінною юридичною допомогою. Асоціація правників України, її консультанти та волонтери не несуть відповідальності за надані рекомендації та правову оцінку ситуації.

Звертаючись на «Гарячу лінію правової допомоги Асоціації правників України», Ви автоматично і однозначно погоджуєтесь, що ознайомились з даною інформацією і не матимете жодних претензій до АПУ, її консультантів і волонтерів.

Повноцінна правова допомога надається адвокатурою України у порядку, визначеному законом. У разі необхідності отримання такої допомоги, просимо звертатись до адвокатів, які продовжують працювати у Вашому регіоні.

Запитайте наших юристів

Консультуємо з питань війни та її наслідків