По-перше, встановлено певні виключення для отримання допомоги непрацюючою особою працездатного віку. Така особа протягом трьох місяців з дня призначення допомоги повинна сприяти своїй зайнятості шляхом працевлаштування/реєстрації як фізичної особи - підприємця/взяття на облік фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність/подання заяви для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності/мікрогранту/гранту на створення або на розвиток власного бізнесу/ваучера на навчання або набути статусу безробітного. Якщо цього не було зроблено, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає після закінчення тримісячного строку.

Водночас це не поширюється на, зокрема:

1) одну особу зі складу сім’ї, яка доглядає за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (включно);

2) одну особу зі складу сім’ї, яка має трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядає за ними;

3) особу з інвалідністю I чи II групи;

4) особу, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку тощо.

По-друге, починаючи з 1 серпня 2023 року не буде призначатися чи виплачуватись допомога ВПО, яка вперше за нею звертається, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час її отримання:

1) особою придбано транспортний засіб (механізм), що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менш як п’ять років (крім мопеда або причепа);

2) особою здійснено на суму, що перевищує 100 тис. гривень, купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна;

3) особа на 1 число місяця, з якого призначається допомога, або на 1 число кожного місяця, в якому отримується допомога, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;

4) особа здійснила операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;

5) особа на 1 число місяця, з якого призначається допомога, або на 1 число кожного місяця, в якому отримується допомога, має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване на територіях, не включених до переліку територій, або територіях, включених до переліку територій, щодо яких визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації тощо.

 

Загальний строк отримання допомоги не може перевищувати 12 місяців з місяця призначення. Особи, які вперше звернулись до допомогу з 1 серпня 2023 року, після закінчення першого шестимісячного періоду отримання виплат, можуть автоматично набути таке право на наступні шість місяців за умови, якщо:

1) середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевищує 9444 гривень станом на 1 січня 2024 року;

2) у складі отримувачів є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно); дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за надання соціальних послуг, студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;

3) у складі отримувачів є працездатна особа, яка протягом перших шести місяців, за які отримувала допомогу, сприяла своїй економічній самостійності (зокрема працевлаштувалася, зареєструвалася як фізична особа - підприємець тощо) та середньомісячний дохід якої протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевищує 7083 гривень на 1 січня 2024 року;

4) уповноважена особа/отримувач, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку та отримують пенсію, розмір якої не перевищує 7083 гривень на 1 січня 2024 року.

Отже, у 2024 році отримувати допомогу на проживання будуть ті особи, які вперше звернулися по неї з 1 серпня 2023 року, та на другий шестимісячний термін виплат будуть відповідати вищенаведеним умовам.

Роз'яснення надано Владиславом Зайцевим, юристом-волонтером Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, головою Комітету АПУ з міграційного права, адвокат АО «ЮК «АРЕС»

Як відомо, постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 року № 709 було вирішено автоматично продовжити з 1 серпня 2023 року виплату допомоги ще на 6 місяців тим ВПО, які отримували її до 1 серпня 2023 року. Проте, це не стосується наступних осіб, які:

1) перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів підряд;

2) відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

3) були засуджені за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою - восьмою статті 111-1 Кримінального кодексу України, або оголошені в розшук;

4) повернулися до покинутого місця проживання на територіях, включених до переліку територій, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

Таким чином, більшість ВПО, які не потрапили під вищенаведені приписи, наразі отримують виплати до 1 лютого 2024 року без права на наступне продовження допомоги. У звʼязку з цим уряд вже сьогодні опрацьовує продовження виплат таким переселенцям з 1 лютого 2024 року, а саме:

1) особам, які втратили працездатність, або пенсіонерам із низьким рівнем пенсії;

2) особам з інвалідністю або особам, які доглядають за дитиною з інвалідністю;

3) дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Поки відповідного рішення ще не прийнято, але передумови до цього наявні.

Роз'яснення надано Владиславом Зайцевим, юристом-волонтером Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, головою Комітету АПУ з міграційного права, адвокат АО «ЮК «АРЕС».

Статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) покладає на людину не лише певні права, але й обов’язки. Основними обов'язками ВПО є обов’язки, пов’язані зі зміною місця проживання.

Зокрема, ВПО повинні повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання. 

У разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання ВПО зобов’язана повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем отримання довідки не пізніш як за 3 дні до дня від’їзду.

Ті ВПО, які знаходяться за кордоном тимчасово, строком менше 30 днів поспіль, або довший період, але з поважних причин (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.), які можна підтвердити документально, продовжуватимуть отримувати виплати.

Позбавлять допомоги від держави тих ВПО, які виїхали за кордон і перебувають там понад 30 днів на момент продовження виплати. По факту вони вже не є внутрішньо переміщеними особами (адже бути ВПО можна в межах однієї країни), відповідно ці виплати для них припиняються.

Факт знаходження громадянина за кордоном перевіряється Міністерством фінансів спільно з Держприкордонслужбою, через інформацію, яка міститься в державних реєстрах. 

Для перепризначення допомоги на проживання принциповим є факт тривалої відсутності особи в межах України, факт отримання допомоги за кордоном додатково не відслідковується.

При поверненні з-за кордону сім’я матиме право на допомогу з місяця подання відповідної заяви після повернення, на загальних підставах.

Роз'яснення надано Євгенієм Промським, юристом-волонтером Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, юристом АО «ЮК «АРЕС»

Як зазначила Міжнародна організація з міграції, найбільш нагальною потребою для внутрішньо переміщених осіб є фінансова підтримка, тобто гроші. Запровадження соціальних виплат переселенців було запроваджено ще з 2014 року, і держава продовжує їх виплачувати по теперішній час. Отже, розберемо більш детально, на яку допомогу може розраховувати переселенець та які умови її отримання.

На сьогодні на державному рівні передбачений один вид допомоги для ВПО – допомога на проживання. Вона надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, а також території адміністративно-територіальних одиниць, де проводяться бойові дії.

Розмір допомоги складає:

  • для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень;
  • для інших осіб - 2000 гривень.

Отримати допомогу на проживання можливо шляхом подачі заяви у центрі надання адміністративних послуг/органі соціального захисту населення або через Портал Дія. Якщо заява подається через ЦНАП чи орган соціального захисту населення, при собі потрібно мати паспортний документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Слід зазначити, що з 1 серпня 2023 року будуть діяти нові правила оформлення допомоги на проживання. Зокрема, особи які вперше звернуться по отримання допомоги після 1 серпня 2023 року, допомогу будуть призначати на шість місяців на сім’ю. Її будуть виплачувати щомісячно одному з членів сім’ї з розрахунку на кожного члена сім'ї. Для всіх інших осіб, які вже отримують допомогу, виплата буде продовжена автоматично на шість місяців.

Також, нововведеннями визначено, які категорії громадян будуть позбавлені цих виплат. Так, особам, які перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів підряд, відбувають покарання в місцях позбавлення волі або повернулися до покинутого місця проживання, виплата допомоги не буде продовжена з 1 серпня 2023 року.

Крім того, з 1 вересня 2023 року виплата допомоги буде припинена, зокрема, внутрішньо переміщеним особам, які:

  • Придбали транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше як 5 років;
  • Придбали на суму більше 100 000 гривень земельну ділянку чи квартиру (будинок);
  • Мають на депозитному банківському рахунку кошти у сумі більшій 100 000 гривень;
  • Мають у власності житлове приміщення на території України.

З повним переліком нововведень можна ознайомитись у постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 року № 709.

Також не слід забувати за допомогу від міжнародний організацій (ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста України, Агентство ООН у справах біженців UNHCR тощо) та волонтерських організацій, адже вони також надають велику підтримку переселенцям, які її потребують. Знайти відповідну інформацію про ту чи іншу допомогу та умови її отримання можна на офіційних веб-сайтах міжнародних/волонтерських організацій.

Роз'яснення надано Владиславом Зайцевим, юристом-волонтером Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, членом Ради Комітету АПУ з міграційного права, адвокат АО «ЮК «АРЕС»

 

З 1 серпня 2023 року отримати довідку мають право, зокрема, особи, які залишили або покинули своє місце проживання у зв’язку зі збройним конфліктом/тимчасовою окупацією, та перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії, або з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, перелік яких затверджено Наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309, а також особи, у яких внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, зруйноване або непридатне для проживання житлове приміщення.

На сьогодні процедура отримання статусу ВПО може бути реалізована трьома способами:

  1. Шляхом звернення до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;
  2. Шляхом звернення до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг;
  3. Шляхом подання заявки через Портал Дія.

У першому та другому випадку для отримання довідки ВПО повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається до органу особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, - через законного представника.

На місці, співробітники відповідного органу мають надати заяву встановленої форми для заповнення та підпису. Під час подання заяви про взяття на облік заявник має предʼявити документ, що посвідчує його особу, та документи, що підтверджують повноваження законного представника (наприклад, свідоцтво про народження).

Якщо в паспортних документах заявника відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, в якості доказів факту проживання на таких територіях можна надати наступні документи: військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудову книжку із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідку з місця навчання; рішення районної держадміністрації або органу місцевого самоврядування про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо).

Довідка видається в день подання заяви, а якщо відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання – протягом 15 робочих днів.

Якщо немає можливості звернутися особисто до відповідного органу для взяття на облік та отримання довідки ВПО, це можна зробити в електронному режимі за допомогою мобільного додатка Портал Дія. Цим може скористатися повнолітня або неповнолітня особа, якій присвоєний реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для початку, потрібно встановити мобільний додаток Портал Дія, підʼєднатися до Інтернету та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію на телефоні.

Заявка подається шляхом обрання відповідної послуги. Заповнюється вона автоматично, з урахуванням відомостей, які будуть отримані у порядку електронної інформаційної взаємодії.

Довідка ВПО формується в електронному вигляді у мобільному застосунку Портал Дія після включення відомостей про особу у відповідний реєстр. Однак, якщо ж особа бажає отримати саме письмову довідку, вона може звернутися до управління соціального захисту населення або ЦНАПу.

Роз'яснення надано Владиславом Зайцевим, юристом-волонтером Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, членом Ради Комітету АПУ з міграційного права, адвокат АО «ЮК «АРЕС»

У зв’язку з відкритою війною росії проти України багато наших співвітчизників були вимушені покинути свої домівки та змінити місце проживання. Для того, щоб держава могла вести облік кількості таких осіб на надавати їм матеріальну допомогу так звані переселенці мають стати на облік внутрішньо переміщених осіб та отримати відповідну довідку.

Завдяки героїчним зусиллям Сил оборони України частина наших територій звільняється від загарбників, а тому і перелік осіб, що мають право залишитися у статусі ВПО з правом на отримання допомоги звужується.

Так, перелік територій, переміщення з яких дає право на статус ВПО, визначений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (далі - Перелік).

Зазначений Перелік містить список територіальних громад, виїзд з яких надає право на отримання допомоги в якості ВПО. Переважно це території Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Херсонської, Чернігівської областей та Автономної Республіки Крим.

Також на статус ВПО мають право особи з інших регіонів України,у яких внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, зруйноване або непридатне для проживання житлове приміщення.

Роз'яснення надано Євгенієм Промським, юристом-волонтером Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, юристом АО «ЮК «АРЕС»

 

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) – це люди, які залишили свої домівки, рятуючись від небезпеки, але не перетнули міжнародний кордон, а залишились на території рідної країни. ВПО перебувають під законним захистом свого уряду. Вони зберігають усі права та захист згідно з міжнародним законодавством з прав людини.

Застереження!

Цей сайт має виключно інформаційно-просвітницький та рекомендаційний характер для населення і не є повноцінною юридичною допомогою. Асоціація правників України, її консультанти та волонтери не несуть відповідальності за надані рекомендації та правову оцінку ситуації.

Звертаючись на «Гарячу лінію правової допомоги Асоціації правників України», Ви автоматично і однозначно погоджуєтесь, що ознайомились з даною інформацією і не матимете жодних претензій до АПУ, її консультантів і волонтерів.

Повноцінна правова допомога надається адвокатурою України у порядку, визначеному законом. У разі необхідності отримання такої допомоги, просимо звертатись до адвокатів, які продовжують працювати у Вашому регіоні.

Запитайте наших юристів

Консультуємо з питань війни та її наслідків