З 24 лютого платники податку за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) постачальниками не зареєстровано ПН/РК, включають до складу податкового кредиту звітного періоду суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону про бухоблік.

Важливо: про те, що ви придбали товари або послуги, можете скласти первинний документ самостійно – якщо постачальник вам його не надав. І на підставі цього самостійно складеного документа (якщо він має всі обов’язкові реквізити, зазначені у ст. 9 Закону про бухоблік) ви матимете право скористатися податковим кредитом. Не чекаючи реєстрації податкової накладної.

Водночас протягом 6-ти місяців після припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану платники:

 • зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх ПН/РК, реєстрація яких відтермінована на час дії правового режиму воєнного стану,
 • податковий кредит, задекларований платниками під час останнього на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягає обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних ПН/РК.

Таким чином:

 • за звітний період лютий 2022 року податковий кредит формується на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних (що були зареєстровані в ЄРПН постачальниками до 24.02.2022 р.) та наявних у платника податку первинних документів бухгалтерського обліку, складених відповідно до Закону про бухоблік (за операціями, не підтвердженими зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування до них);
 • за наступні звітні періоди в період дії правового режиму воєнного стану – податковий кредит має формуватися на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів.

Суми податкового кредиту з ПДВ, сформовані на підставі даних первинних (розрахункових) документів, отриманих від постачальників товарів/послуг, повинні відображатися платниками ПДВ у таблиці 2.1. «Відомості про операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставками 7% і 14%» додатку 1 до декларації з ПДВ.

Дані відображені в таблиці 1.1. (за незареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування) будуть сприяти надалі реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування за рахунок показника ∑Перевищ («другого реєстраційного ліміту», обрахованого відповідно до п. 200-1.9 ПКУ).

Тобто, коли постачальник показує в таблиці 1.1 певне ПЗ за незареєстрованими ПН – при прийнятті декларації його реєстраційний ліміт зменшується на суму такого ПЗ. Одночасно виникає показник «Сума перевищення» на цю ж саму суму ПДВ – і на неї можна буде зареєструвати ПН за цей місяць в майбутньому (коли це стане технічно можливо). І це не потребуватиме поповнення ПДВ-рахунка або інших шляхів збільшення реєстраційного ліміту.

Крім додатку 1 треба буде скласти (за можливості) і додаток 7.

Суми податкового кредиту з ПДВ, сформовані на підставі даних первинних (розрахункових) документів, отриманих від постачальників товарів/послуг, повинні відображатися платниками ПДВ у таблиці 2.1. відомості про операції з придбання з ПДВ, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставками 7% і 14%, додатку 1 до податкової декларації з ПДВ, та одночасно покупець, за наявності можливості, включає до заяви про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування додатку 7 до податкової декларації з ПДВ. Подання такої заяви не має наслідків притягнення до відповідальності.

Водночас протягом 6-ти місяців з моменту припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану постачальники товарів/послуг зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх податкових накладних та розрахунків коригування до них за операціями з постачання товарів/послуг, що були здійснені під час дії правового режиму воєнного стану.

При цьому покупці таких товарів/послуг зобов’язані протягом цього ж терміну (6 місяців) уточнити (привести у відповідність) показники податкового кредиту з урахуванням даних, зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування до них.

 

 

Для платників податків обрання спрощеної системи з особливостями справляння єдиного податку за ставкою 2% є правом, а не обов’язком. Підприємці, які здійснюють діяльність на ІІІ групі зі ставкою 5%, можуть далі продовжувати працювати за обраною ставкою.

Відповідно до абзацу першого пп. 9.2 п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ передбачено, що тимчасово з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, платниками єдиного податку третьої групи можуть бути фізичні особи – підприємці та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень. Відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ, встановлюється у розмірі 2 відсотків доходу.

Отже, для платників податків обрання спрощеної системи оподаткування з особливостями справляння єдиного податку заставкою 2 відсотки є правом, а не обов’язком. Підприємці, які здійснюють діяльність на третій групі з обраною ставкою 5 відсотків без змін можуть далі продовжувати працювати за обраною ставкою.

Для новостворених зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання термін для подання Заяви становить 10 днів з дня державної реєстрації. Такі суб’єкти господарювання вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

Діючі суб’єкти господарювання, з метою обрання спрощеної системи оподаткування зі ставкою 2 відсотки доходу, можуть подати до контролюючого органу Заяву. У спеціальному полі «ставка у відсотках до доходу» рядка 5.1.1 «Обрана ставка єдиного податку під час переходу на спрощену систему оподаткування» Заяви зазначається ставка у розмірі 2 відсотків єдиного податку.

Реєстрація суб’єкта господарювання платником єдиного податку зі ставкою 2 відсотки доходу здійснюється шляхом внесення до Реєстру платників єдиного податку. На офіційному вебпорталі ДПС за посиланням реалізована можливість щодо перевірки.

Такі платники звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

 1. податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених абзацами другим і третім пп. 133.1.1 та пп. 133.1.4 ПКУ;
 2. податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку (фізичної особи) та оподатковані згідно з главою 1 розділу XIV Кодексу;
 3. податку на додану вартість (далі – ПДВ) з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України;
 4. земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою у розмірі 2 відсотки доходу для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм), позичку, на іншому праві користування).

Встановлено, що під час періоду мобілізації, визначеного Указом Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 р. № 65/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію», роботодавці — платники єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування — фізичні особи — підприємці, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичні особи, які належать до третьої групи платників єдиного податку, мають право за власним рішенням не сплачувати ЄСВ за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних сил України.

Всі інші роботодавці повинні нараховувати та сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників у звичайному порядку.

Суми єдиного внеску, нараховані та не сплачені такими роботодавцями, сплачуються за рахунок державного бюджету, крім періодів, у яких ці наймані працівники отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, з яких було сплачено єдиний внесок за рахунок державного бюджету.

 

ФОПи–«єдинники» (так само, як ФОП на загальній системі оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства) звільняються від сплати ЄСВ за себе. 

Окремо до Закону про ЄСВ вноситься уточнення: ті, хто скористається цією пільгою, розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюють за період, в якому відповідно єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Ця норма стартує з 1 березня 2022 року і припиняє дію через рік після закінчення воєнного стану.

Але добровільно сплачувати ЄСВ ФОПи все ж таки зможуть. І в цьому випадку вони, звісно, мають зазначати суми такого ЄСВ в декларації.

 

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником з особливостями суб’єкт господарювання до останнього числа місяця, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву

При цьому перейти у цю спецгрупу може будь-який суб'єкт господарювання: і фізособа, і юрособа, і «єдинник», і «загальник». 

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, вважаються особливими платниками єдиного податку 3-ї групи з дня їх державної реєстрації.

На час війни створююється нова, cпеціальна 3 група (спецгрупа, як її вже часто називають фахівці). Щоб працювати на ній, треба знати три критерії. 

Критерій 1. 

На час війни такими особливими платниками єдиного податку третьої групи можуть бути ФОП та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень. До таких осіб не застосовується обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.

Нагадуємо, що до 17 березня в ПКУ існувала лише одна третя група «єдинників», критерії до якої були визначені пп. 3 пункту 291.4. Кількість працівників, які працюють у такого «єдинника», теж не була обмежена. А от граничний обсяг річного доходу становив 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Зокрема, на початку 2022 року він дорівнював 7 585 500 грн. 

Нововведення не означає, що та третя група, яка існувала до цього, скасовується. Або що всім треба пройти переоформлення до нової третьої групи.  

Критерій 2. 

Нагадуємо, що «єдинники» обмежені у видах діяльності, яку можуть здійснювати. Для третьої групи ці обмеження встановлює п. 291.5 ПКУ. Але під час війни вони можуть цим обмеженням нехтувати. І застосовувати новий, тимчасовий перелік обмежень. 

Платниками ЄП «особливої» 3-ї груп не можуть бути:

1) суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

 • діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
 • обмін іноземної валюти;
 • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);
 • видобуток, реалізацію корисних копалин;

2) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

3) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

4) фізичні та юридичні особи – нерезиденти.

Критерій 3.

Якщо ви пройшли два попередні критерії, вас чекає зниження податкового навантаження!

Відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлюється у розмірі 2% доходу. Це замість вже існуючих 5% для неплатників ПДВ і 3% для платників. При цьому ПДВ за цей період цими особливими «єдинниками» може і не сплачуватися! Адже ПКУ встановлює: платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України

Тобто звільнення від ПДВ для них є, але не для ЗЕД-діяльності. Якщо такий особливий ФОП або юрособа здійснюють під час воєнного стану і постачання в Україні, і експорт-імпорт, декларацію з ПДВ доведеться подавати. Хоча постачання в межах митної території України залишатимуться при цьому звільненими від оподаткування. 

 

З 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, встановлені спеціальні правила: 

 • ви маєте право не сплачувати єдиний податок;
 • декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця не заповнюється за період, в якому єдиний податок не сплачувався.

Звісно, що це право не платити, а не звільнення від оподаткування як таке. Тому, якщо ви бажаєте і маєте можливість допомогти державі фінансово у цей важкий період, ви так само можете цей податок заплатити. І відповідно відобразити у декларації.

 

Державна податкова служба України у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України 03.03.2022 Закону України№ 2118 – ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» повідомляє, що на період до припинення або скасування воєнного стану на території України платників податків звільнено від передбаченої відповідальності за дотримання термінів сплати податків і зборів, подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних (п.69.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Застереження!

Цей сайт має виключно інформаційно-просвітницький та рекомендаційний характер для населення і не є повноцінною юридичною допомогою. Асоціація правників України, її консультанти та волонтери не несуть відповідальності за надані рекомендації та правову оцінку ситуації.

Звертаючись на «Гарячу лінію правової допомоги Асоціації правників України», Ви автоматично і однозначно погоджуєтесь, що ознайомились з даною інформацією і не матимете жодних претензій до АПУ, її консультантів і волонтерів.

Повноцінна правова допомога надається адвокатурою України у порядку, визначеному законом. У разі необхідності отримання такої допомоги, просимо звертатись до адвокатів, які продовжують працювати у Вашому регіоні.

Запитайте наших юристів

Консультуємо з питань війни та її наслідків