1 травня 2023 року набрав чинності  Закон України «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України» від 20.03.2023 р. № 2980-IX.

Хто має право на одноразову грошову допомогу згідно цього Закону?

 • працівники об’єктів критичної інфраструктури;
 • держслужбовці;
 • посадові особи місцевого самоврядування;
 • члени сімей указаних осіб у разі їхньої загибелі

Умови отримання допомоги:

Основною умовою для отримання цієї допомоги є отримані особою поранення, каліцтва, контузії, захворювання, пов'язані з виконанням посадових (службових, професійних) обов'язків у період військової агресії Російської Федерації проти України в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам.

У разі загибелі (смерті) відповідних осіб одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров'ю призначається і виплачується членам їхніх сімей.

До членів сімей загиблих (померлих) осіб належать:

1) батьки, якщо вони до досягнення загиблим (померлим) повноліття не були позбавлені стосовно нього батьківських прав;

2) один із подружжя, який не одружився вдруге;

3) малолітні та/або неповнолітні діти;

4) повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів та вступом до іншого закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим, за умови що такий період не перевищує чотирьох місяців), до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

5) повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

6) повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

7) утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Одноразова грошова допомога встановлюється у таких розмірах:

 • 1) особам з інвалідністю I групи - 800 тисяч гривень;
 • 2) особам з інвалідністю II групи - 500 тисяч гривень;
 • 3) особам з інвалідністю III групи - 200 тисяч гривень;
 • 4) у разі загибелі (смерті) - 1 мільйон гривень.

Виплачуватимуть таку допомогу за рахунок коштів держбюджету, з наступним її відшкодуванням державою-агресором шляхом стягнення сум відповідно до принципів і норм міжнародного права.

Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення у них такого права.

Виплати одноразової грошової допомоги не здійснюються:

1) якщо загибель (смерть), поранення, каліцтво, контузія, захворювання, які призвели до інвалідності, є наслідком:

 • вчинення особою кримінального або адміністративного правопорушення;
 • алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
 • навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення до самогубства, встановленого судом);

2) у разі подання завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю.

До початку літа 2023 року Уряд має забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону. Тобто детальна процедура призначення та виплати одноразової грошової допомоги, перелік документів для її отримання, та орган державної влади, до якого треба звертатися, будуть визначені незабаром.

Відповідь підготовлена юристкою Марією Боревич 

Частиною першою ст. 43 Закону України “Про зайнятість населення” статус безробітного може набути:

 1. особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;
 2. особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";
 3. особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

Допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Заяву особи про надання статусу безробітного можна подати:

 1. до обраного нею міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості особисто, під час безпосереднього відвідування (мапа центрів зайнятості);
 2. в електронній формі за допомогою мобільного додатку Дія чи порталу ДіяПодати заяву в електронній формі за допомогою мобільного додатку Порталу Дія може особа, яка після введення воєнного стану працювала на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204 .На порталу Діяіснує 2 форми подачі: Отримання статусу безробітного (спрощена процедура) та Реєстрація у Центрі зайнятості;
 3. за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (заповнивши заяву онлайн на офіційному вебсайті Державної служби зайнятості, а у випадку неможливості - надіславши електронною поштою роздруковану, заповнену, підписану та сфотографовану заяву);
 4. чат-бот (телеграм-канал або вайбер-канал "Державна служба зайнятості") - при перебуванні на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії.

Зверніть увагу! Під час воєнного стану особа, яка перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), може звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-якими доступними їй засобами комунікації, у тому числі електронними, із заявою про наданням статусу безробітного.

Номер "гарячої лінії" Державної служби зайнятості: 0800 50 99 66.

Перелік необхідних документів

Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу:

1) У разі особистого звернення під час безпосереднього відвідування центру зайнятості, така особа подає до центру зайнятості:

 1. паспорт громадянина України, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану);
 2. довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті громадянина України) або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру;
 3. трудову книжку (за наявності) або цивільно-правовий договір, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (відомості електронної трудової книжки), або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості. Особа, яка втратила такі документи (за умови відсутності необхідних відомостей у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування), пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи. За наявності технічної можливості відомості електронної трудової книжки можуть бути отримані шляхом (в результаті) електронного обміну між Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України;
 4. документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката);
 5. військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби, для військовозобов’язаних осіб під час воєнного стану у зв’язку з мобілізацією.

2) У разі подання заяви в електронній формі через Портал Дія особою, яка після введення воєнного стану працювала на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204, така особа:

У такому випадку вимоги щодо подання особою до центру зайнятості документів, перелік яких визначено пунктами 17-19 Порядку не поширюються.

УВАГА! Особи, які подали заяву в електронній формі, зобовʼязані протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану, під час першого фактичного відвідування безробітним центру зайнятості (в якому він зареєстрований), подати до такого центру зайнятості документи, перелік яких визначено пунктами 17-19 Порядку. Зазначений період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 Порядку. У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною.

_____________________________________

* Подати заяву в електронній формі можуть лише громадяни України. Для цього необхідно:

 • пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;
 • мати паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, сформований засобами Єдиного державного демографічного реєстру (ID-паспорт/ паспорт для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій), та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • установити мобільний додаток Дія, або створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія.

Призначення допомоги у разі відсутності документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення)

Призначення допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним особам або особам, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), здійснюється на підставі відомостей, наявних у:

 • Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 • Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • інформаційній системі Державної міграційної служби України та Міністерства внутрішніх справ України;
 • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 року або річній звітності за 2021 рік.

До отримання відомостей допомога по безробіттю призначається їм у мінімальному розмірі, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів. Після надходження необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядаються відповідно до законодавства.

Розмір виплати допомоги по безробіттю

Мінімальний розмір виплати допомоги по безробіттю становить 1800 гривень.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року (у 2022 році - 9750 гривень)

Якщо ж особа має страховий стаж менше 6 місяців протягом 12 місяців, що передували реєстрації як безробітної, або звільнена з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40, статтями 41 (крім пункту 5 частини першої) та 45 Кодексу законів про працю України, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі - 1000 гривень.

ВПО або тим, хто перебуває на території громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), в разі відсутності документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), допомога по безробіттю призначається тривалістю 180 календарних днів протягом двох років з дня її призначення в мінімальному розмірі для застрахованих осіб — 1800 гривень.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів - 100 відсотків;

протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;

у подальшому - 70 відсотків.

Після надходження необхідних документів та відомостей протягом двох років з дня її призначення тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядаються відповідно до законодавства.

Надання соціальних послуг, підтвердження наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного може здійснюватися:

 • під час безпосереднього звернення зареєстрованого безробітного до центру зайнятості;
 • за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Обслуговування громадян, зареєстрованих у центрах зайнятості, які розташовані на на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії

Загальні вимоги, визначені пунктом 29 Порядку, щодо перереєстрації у випадку зміни центру зайнятості, не поширюються на безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості, які розташовані на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204.

Реєстрація таких безробітних не припиняється. Надання соціальних послуг та виплата матеріального забезпечення здійснюються центром зайнятості, до якого вони звертаються або центром зайнятості, на який тимчасово покладено функції з обслуговування безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості, які не можуть працювати в штатному режимі.

Виплата допомоги

Виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів.

В адміністративно-територіальних одиницях, де регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, виплата допомоги по безробіттю здійснюється АТ “Ощадбанк” шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”. Плата за оброблення електронних реєстрів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” банку не справляється.

Водночас, якщо протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів АТ “Ощадбанк” одержувачам допомоги по безробіттю одержувач не звернувся за отриманням грошового переказу, відповідні кошти повертаються до АТ “Ощадбанк” для їх повернення на рахунок Державного центру зайнятості не пізніше трьох робочих днів після закінчення такого періоду разом з реєстрами осіб, яким не здійснено виплату грошового переказу.

Припинення реєстрації безробітного та виплати допомоги

Реєстрація безробітного може припинятися у разі невідвідування (не підтвердження наміру перебування у статусі безробітного) зареєстрованим безробітним без поважних причин центру зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування або дати останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості; їх реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактичного відвідування центру зайнятості або останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного в центрі зайнятості будь-якими засобами комунікації).

Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 31 робочий день.

Скасувати статус безробітного також можливо здійснити шляхом електронного звернення на порталі Дія.

Виплата допомоги по безробіттю припиняється:

 • з підстав, визначених ст. 31 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (працевлаштування безробітного; поновлення безробітного на роботі за рішенням суду; вступу до закладу освіти на навчання з відривом від виробництва; відрахування із закладу освіти; призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу; набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування; та ін.);
 • у разі перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 215 "Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану" установлено, що нарахування та виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану на території адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) виплату грошових допомог, пільг та житлових субсидій здійснює акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (далі - АТ “Ощадбанк”) шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” та акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк” (далі - АТ КБ “ПриватБанк”);

2) фінансування виплат грошових допомог, пільг та житлових субсидій проводиться Міністерством соціальної політики на підставі наявних в базах даних державного підприємства “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” даних щодо одержувачів грошових допомог, пільг та житлових субсидій.

Тобто, якщо одержувач виплат отримував їх на банківську картку, то такі кошти і продовжуватимуться зараховуватися на таку картку.

Якщо ж одержувачі отримували виплати через відділення організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання (АТ "Укрпошта"), то виплати будуть здійснюватися через грошові перекази через міжнародну платіжну систему "MY TRANSFER".

У зв’язку з запровадженням воєнного стану та з метою належного забезпечення соціального захисту і здійснення своєчасних виплат та доставок пенсій та всіх видів грошових допомог Кабінетом Міністрів України 26 лютого 2022 року прийнято постанову № 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану».

Так, під час воєнного стану на випадок збоїв у роботі тої чи іншої банківської установи, а також для переміщених осіб, які отримують пенсію через поштового оператора та змінили місце проживання вироблені альтернативні способи отримання соціальних виплат та пенсій.

◆  Щодо неможливості здійснювати уповноваженими банками виплати пенсій, грошових допомог одержувачам, їх виплата здійснюється шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка через АТ «Ощадбанк», який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 року № 25. Особа, яка бажає отримати кошти таким чином має повідомити про це орган Пенсійного фонду України (особисто, за телефоном або через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг) або орган соціального захисту (особисто, за телефоном).

У зверненні про переказ коштів через АТ «Ощадбанк» без відкриття банківського рахунку за тимчасовим місцем перебування заявника зазначається його прізвище, ім’я, по батькові, паспорті дані та про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), його попереднє місце проживання (отримання виплат) та тимчасове місце перебування. Для отримання коштів у відділенні АТ «Ощадбанк» особа повинна пред’явити паспорт та довідку про присвоєння РНОКПП.

◆ Якщо людина отримувала пенсію та/або грошову допомогу через АТ «Укрпошта» за місцем проживання, і вимушена була через небезпеку змінити фактичне місце проживання, то вона також може отримати виплати у відділеннях АТ «Ощадбанку» як грошовий переказ без відкриття рахунку або ж у іншому відділенні АТ «Укрпошта» за місцем тимчасового перебування.

Для цього потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України (особисто, за телефоном або через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг) або контакт-центру АТ «Укрпошта» за номером телефону 0-800-300-545.

У зверненні зазначається про переведення виплати на інше поштове відділення зазначається прізвище, ім’я, по батькові одержувача виплати, паспорті дані, номер телефону, спосіб отримання (на відділення/додому), адреса його попереднього місця проживання (отримання виплат) та тимчасове місце перебування.

Якщо особа не визначилась із місцем проживання, можна зателефонувати до контакт-центру АТ «Укрпошти» (0-800-300-545) та повідомити про це оператора. У такому разі можна отримати виплату в будь-якому автоматизованому відділенні АТ «Укрпошта».

Також, якщо особа не має можливості зняти з картки готівку, то є можливість скористатися наступними сервісами АТ «Укрпошти»:

 • перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні АТ «Укрпошта» або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги «З картки додому»;
 • зняття коштів через POS-термінали у відділеннях АТ «Укрпошта».

Дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років протягом дії воєнного стану, починаючи з лютого 2022 року, і які не встигли пройти обстеження і отримати висновок медико-соціальної експертизи про встановлення статусу особи з інвалідністю, виплата соціальної допомоги продовжується на період воєнного стану та на один місяць після дати його скасування.

Виплата пенсії може здійснюватися без урахування строків, визначених частиною першою статті 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», та в розмірах не менших, ніж були встановлені за попередній місяць, з подальшим проведенням перерахунку.

Увага! Неможливість (у тому числі технічна) доставки АТ «Укрпошта» пенсій, грошової допомоги на території адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові дії, включаючи втрату відомостей на виплату пенсій, грошової допомоги, відсутність готівкових коштів, посвідчується відповідною військово-цивільною адміністрацією. Невиплачені суми пенсій, грошової допомоги включаються до виплати у наступних виплатних періодах.

Хто має право/підлягає направленню на лікування за кордон

Направленню для лікування за кордон з метою отримання медичної та/або реабілітаційної допомоги підлягають особи із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (далі - захисники України), за умови наявності висновку про необхідність направлення на лікування за кордон та письмового підтвердження готовності закладу охорони здоров’я іноземної держави на безоплатній основі прийняти на лікування.

Яка установа ініціює/здійснює направлення військовослужбовців Направлення захисників України на лікування за кордон ініціюється закладами охорони здоров’я, в яких вони перебувають на лікуванні та/або реабілітації, про що складається клопотання щодо необхідності направлення захисника України для лікування за кордон (далі - клопотання) у довільній формі.

Як бути якщо захисник проходить лікування у цивільному медзакладі

У разі коли захисники України перебувають на лікуванні та/або реабілітації у закладах охорони здоров’я, які не належать до сфери управління державних органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони, клопотання надсилаються такими закладами охорони здоров’я до відповідних закладів охорони здоров’я, які належать до сфери управління державних органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони (далі - військово-медичні заклади), з такими документами:

 1. згода захисника України або його законного представника на лікування за кордоном (за умови наявності висновку про необхідність направлення на лікування за кордон та письмового підтвердження готовності закладу охорони здоров’я іноземної держави на безоплатній основі прийняти на лікування) з обов’язковим наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;
 2. згода на обробку та передачу персональних даних закладам охорони здоров’я іноземних держав відповідно до законодавства у довільній формі;
 3. виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ.

Хто уповноважений на розгляд документів/прийняття рішення щодо необхідність/або про відсутність необхідності

Наказом керівника військово-медичного закладу утворюється консиліум, до складу якого повинні входити не менше п’яти лікарів, щонайменше два з яких є працівниками закладів охорони здоров’я, які надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу та не належать до сфери управління державних органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони. Залучення таких працівників здійснюється за погодженням з керівником закладу охорони здоров’я, в якому вони працевлаштовані.

Строки розгляду документів та прийняття рішення

Консиліум протягом трьох календарних днів від дати надходження здійснює розгляд клопотання, за результатами якого приймає рішення.

У разі прийняття рішення про необхідність направлення захисника України на лікування за кордон консиліум готує та підписує висновок за формою згідно з додатком 1 Порядку.

У разі прийняття рішення про відсутність необхідності направлення захисника України на лікування за кордон консиліум готує та підписує висновок за формою згідно з додатком 2 Порядку та інформує про таке рішення заклад охорони здоров’я, який надіслав відповідне клопотання.

Процедурні моменти після прийняття рішення про необхідність направлення на лікування за кордон

Надалі військово-медичний заклад формує та надсилає до Командування Медичних сил Збройних Сил (далі - Командування Медичних сил):

 • дозвіл керівника складової сил безпеки і оборони, до якого належить захисник України, на виїзд за кордон (крім закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міноборони);
 • перелік захисників України, щодо яких наявні висновки про необхідність їх направлення на лікування за кордон, із зазначенням діагнозу/діагнозів та ускладнень відповідно до НК 025:2021 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”;
 • висновки про необхідність направлення захисників України на лікування за кордон.

Командування Медичних сил після отримання документів та їх узагальнення надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів, зазначених у пункті 4 Порядку, та копіями дозволів на виїзд за кордон для захисників України, що підпорядковуються Міноборони.

У разі надходження до МОЗ не всіх документів, зазначених у пунктах 2 і 4 ПорядкуМОЗ звертається до Командування Медичних сил з повідомленням про відсутність повного переліку документів та зазначенням назви відсутнього документа, необхідного змісту такого документа і пропонує усунути недоліки протягом чотирьох календарних днів після надходження повідомлення.

Зверніть увагу! Командування Медичних сил зобов’язане протягом чотирьох календарних днів від дати надходження листа подати до МОЗ повний перелік документів.

Важливо! У разі ненадходження у відповідний строк повного переліку документів без надання обґрунтованої пропозиції щодо продовження строку подання повного переліку документів лист-направлення залишається без розгляду.

Після надходження до МОЗ листа-направлення з повним переліком документів, зазначених у пункті 4 Порядку, МОЗ протягом двох робочих днів з дати реєстрації листа-направлення надсилає до МЗС запит з проханням підтвердити можливість надання на безоплатній основі медичних послуг іноземними закладами охорони здоров’я, які вже подали пропозиції щодо прийняття на лікування захисників України (далі -запит).

Разом із запитом МОЗ надсилає до МЗС перелік захисників України, щодо яких наявні висновки про необхідність їх направлення на лікування за кордон, із зазначенням діагнозу/діагнозів та ускладнень відповідно до НК 025:2021 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”.

МЗС через закордонні дипломатичні установи України протягом 10 календарних днів надсилає МОЗ лист, що підтверджує готовність закладів охорони здоров’я іноземних держав на безоплатній основі прийняти на лікування конкретних захисників України з надісланого переліку.

Хто має право супроводжувати військовослужбовців за кордоном

Супровід захисників України під час лікування у закладі охорони здоров’я відповідної держави перебування здійснює МЗС через закордонні дипломатичні установи України.

Хто має право на допомогу

Сім’ям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 постанови, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 16-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”(члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця. При цьому, члени сім'ї та батьки загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці - відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб").

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється також сім’ям осіб, зазначених у пункті 1 постанови, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва).

Реалізація права на допомогу

Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть реалізувати це право з дня його виникнення (дати загибелі особи в період дії воєнного стану, що зазначена у свідоцтві про смерть).

У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, від її отримання або якщо зазначені особи протягом трьох років з дня виникнення у них такого права його не реалізували, їх частки розподіляються між іншими особами, які мають право на одноразову грошову допомогу. Особам, які мають право на одноразову грошову допомогу, виплата їх частки здійснюється незалежно від реалізації такого права іншими особами.

Якщо після призначення та виплати одноразової грошової допомоги у повному розмірі за її отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомоги вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.

Якщо сім’я загиблої особи одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими актами законодавства, здійснюється одна з таких виплат за її вибором.

Військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським, а також особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які несуть службу в органах і установах зазначеної Служби в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць (крім осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, яким така винагорода виплачується пропорційно часу проходження служби в розрахунку на місяць). А тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Нарахування та сплата податків, зборів, внесків до відповідних бюджетів здійснюється у порядку, визначеному законодавством як для грошового забезпечення.

Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).

До наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100000 гривень, включаються у тому числі ті особи, які:

 • у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, а для поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту - із участю у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), включаючи час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії;
 • захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон) або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у разі, коли зазначені події сталися як до введення воєнного стану, так і після його введення);
 • загинули (померли внаслідок отриманих після введення воєнного стану поранень, травм), - виплата здійснюється за весь місяць, у якому особа загинула (померла).

 

Грошова допомога цивільному населенню - це разова виплата готівкових коштів особам, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб, та особам, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони.

Грошова допомога надається цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні за рахунок коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки (пункт 1 Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постанова Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 220 "Питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні" (далі - Порядок).

Хто має право на отримання допомоги:

◆ Особи, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб (не зареєстровані та не були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб");

◆ Особи, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони відповідно до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841(абзац другий пункту 4 Порядку).

Увага! Грошова допомога не надається у разі отримання особою коштів, передбачених Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам". У разі встановлення зазначеного факту, така особа зобов’язана повернути грошову допомогу протягом 10 робочих днів з дня виявлення факту подвійного отримання коштів на поточний рахунок виконавчих органів сільських, селищних, міських рад/військових адміністрацій.

Перелік необхідних документів:

Для отримання грошової допомоги особа пред’являє:

 1. документ, що посвідчує особу, а у разі відсутності - єДокумент в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія);
 2. документ з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 3. свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження) (абзац восьмий пункту 7 Порядку).

У разі відсутності у особи, якій надається грошова допомога, відповідних документів її особу моужть підтвердити дві інші особи, які в свою чергу мають пред'явити аналогічні документи.

Грошова допомога виплачується:

1) виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями - мешканцям відповідної деокупованої територіальної громади протягом 5 робочих днів з дня отримання коштів;

2) АТ "Укрпошта" - особам, що евакуюються, не пізніше наступного дня після прибуття їх до проміжного, приймального пункту евакуації, розташованого на залізничному вокзалі (абзац п'ятий пункту 7 Порядку).

Розмір допомоги:

Грошова допомога виплачується виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями та АТ "Укрпошта" у таких розмірах:

 • 3000 гривень - для осіб з інвалідністю та дітей;
 • 2000 гривень - для інших осіб.

Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

Застереження!

Цей сайт має виключно інформаційно-просвітницький та рекомендаційний характер для населення і не є повноцінною юридичною допомогою. Асоціація правників України, її консультанти та волонтери не несуть відповідальності за надані рекомендації та правову оцінку ситуації.

Звертаючись на «Гарячу лінію правової допомоги Асоціації правників України», Ви автоматично і однозначно погоджуєтесь, що ознайомились з даною інформацією і не матимете жодних претензій до АПУ, її консультантів і волонтерів.

Повноцінна правова допомога надається адвокатурою України у порядку, визначеному законом. У разі необхідності отримання такої допомоги, просимо звертатись до адвокатів, які продовжують працювати у Вашому регіоні.

Запитайте наших юристів

Консультуємо з питань війни та її наслідків